4/11 | 06-12-03 15:36 | 102_0242

Udflugt til "Blue Hole" dykke, spise og stene
Fotographic information